Наша мета та приорітети

       Метою створення та діяльності громадської організації “ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ “ЗАХИСТ НАЦІЇ” є захист та поновлення порушених передбачених законом економічних, трудових, соціальних та інших спільних прав та інтересів членів організації; пропагування та розповсюдження ідей духовного відродження української нації, її культурного та освітнього відродження; організація та проведення соціальних, фінансових, психологічних, спортивних, виховних та культурно-освітніх заходів для членів організації та населення регіону; підтримка та розвиток інноваційних ідей громадян регіону; сприяння органам державної влади та місцевого самоврядування в побудові громадянського суспільства та взаємодії з громадськістю.

       Основними пріоритетами своє діяльності ми вбачаємо:

 • захист законних політичних, соціальних, економічних, національно-культурних та інших прав, інтересів та свобод та інтересів фізичних та юридичних осіб;
 • участь у формуванні демократичного, правового, громадянського суспільства;
 • відстоювання інтересів української нації, у тому числі в сфері представництва в органах влади та органах місцевого самоврядування;
 • участь у суспільно-політичній діяльності згідно з чинним законодавством;
 • сприяння розбудові правового громадянського суспільства;
 • запобігання та протидія корупції в публічних і приватних сферах суспільних відносин;
 • участь у здійсненні громадського контролю за діяльністю посадових осіб органів влади та місцевого самоврядування;
 • сприяння вільному і всебічному розвитку особистості;
 • формування нової національної еліти на принципах освіченості, патріотизму, громадянської активності;
 • розробку та реалізацію проектів та програм, направлених на підтримання та розвиток статутних завдань громадської організації;
 • сприяння пошуку та застосуванню форм конструктивної участі громадськості в законотворчому процесі держави;
 • розвиток та зміцнення міжнародних зв’язків із організаціями інших країн з метою виконання мети та завдань громадської організації та з метою зміцнення дружби та взаєморозуміння між народами, взаємодії та обміну досвідом;
 • фізичне та моральне оздоровлення нації, шляхом пропагування ідей здорового образу життя, виховання патріотичних почуттів, залучення молоді до участі у спортивно-масових заходах, заняття спортом;
 • сприяння поширенню в українському суспільстві ідей миру, громадської та національної злагоди, прав людини, взаєморозуміння, сімейних та духовних цінностей.