Новини

Зразок статуту громадської організації

11.05.2016   Коментарів: 0  

статут громадської організації

Громадські організації останнім часом стали важливим інститутом суспільного життя та дієвим інструментом контролю влади. Населення все частіше усвідомлює важливість громадянської позиції з будь-яких питань державотворення та активніше залучається до громадських рухів. Сприяє активізації цих процесів й молодь, яка виступає авангардною групою змін та перетворень, яких вимагає сьогодення. Та й влада не тільки змушена прислухатися до думки громадськості, а й сама використовує можливості громадських організацій при реалізації якихось соціальних проектів. У зв’язку з чим актуальності набуває процес створення громадської організації, важливим елементом якого є розробка та затвердження статуту.

Перш за все треба відзначити, що статут має бути затверджений на засіданні установчих зборів засновників організації, яких повинно бути не менше двох. Основним розділом документу можна вважати статутну діяльність. Тут необхідно вказати якомога більше напрямків вашої діяльності, навіть якщо зараз ви не плануєте цим займатися. Адже потім, якщо постане питання в необхідності здійснення діяльності, яка не передбачена статутом, вам доведеться вносити зміни до статуту та реєструвати ці зміни у відповідних державних органах. Статутна діяльність має відповідати законодавству України.

В статуті повинно бути зазначено повну та скорочену назву громадської організації. Законом не передбачено умову дублювання назви іншими мовами, але, як правило, вказують назву на російській та англійській мовах. Беззаперечно треба вказати мету та цілі створення організації.

Важливим елементом статуту є порядок утворення та функціонування керівних органів. Здебільшого вищим керівним органом виступають Загальні збори членів громадської організації, які обирають інші керівні органи, що керують організацією між засіданнями цих зборів. Варто чітко вказати функції органів, порядок обрання їх складу, чисельність, періодичність скликання, форму роботи, форму звітності перед членами організації.

Також статут повинен містить положення про порядок прийняття до лав організації, права та обов’язки учасників організації, порядок припинення членства в організації.

Необхідно викласти інформацію про формування бюджету організації, тобто джерела надходження коштів на статутну діяльність, та порядок розпорядження майном організації.

У разі якщо ваша організація планує набувати статусу юридичної особи, в статуті повинні бути положення про порядок утворення та функціонування відокремлених підрозділів організації.

Заключні положення статуту, як правило, присвячені порядку внесення змін до нього, порядку ліквідації чи реорганізації громадської організації.

Наразі розробка статуту не потребує якихось спеціальних знань з юриспруденції, але якщо у вас є певні сумніви, ви можете проконсультуватися з юристами або з фахівцями Міністерства юстиції України.

Ви можете завантажити зразок статуту громадської організації зі статусом юридичної особи

А також можете подивитися наш статут громадської організації

 

Це також цікаво:

 

Залишити відповідь