Захист суверенітету та територіальної цілісності

Захист сувернітету та територіальної цілісності

ЗАХИСТ СУВЕРЕНІТЕТУ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ЦІЛІСНОСТІ, зокрема, закінчення війни, поновлення територіальної цілісності відповідно до Конституції України від 28 червня 1996 р. та вирішення питання щодо правового статусу окупованих територій у складі України та їх реінтеграція у політико-правовий, соціально-економічний і культурно-освітній простір України.

Захист суверенітету та територіальної цілісності України на даному етапі набуває особливого значення, адже за останній час державі довелося зіткнутися з серйозними викликами, які ставлять під загрозу існування України, як суверенної держави.
Державний суверенітет України символізує її політико-правову самостійність та передбачає верховенство держави на своїй території і незалежність у міжнародних відносинах. Відповідно до ст. 17. Конституції України, захист суверенітету і територіальної цілісності України та забезпечення її економічної та інформаційної безпеки найважливішими функціями держави та справою всього українського народу.

Ми маємо створити умови для захисту суверенітету та територіальної цілісності:

  • забезпечення верховенства права, тобто домінуючого положення закону. Порядок, передбачуваність, законність, правова безпека;
  • дотримання правових норм усіма, у тому числі і державою, оскільки наявність права обмежує сваволю самим фактом свого існування;
    кожен громадянин повинен знати, як себе вести і якої поведінки він може очікувати від інших; 
  • забезпечення економічної безпеки, як гарантії незалежності країни і однієї з умов стабільності та ефективної життєдіяльності держави і суспільства;
  • забезпечення економічної незалежності, яка передбачає: встановлення контролю над національними ресурсами; відновлення такого рівня виробництва, ефективності і якості національної продукції, який дозволить забезпечити її конкурентоспроможність і на рівних брати участь у світовій торгівлі, коопераційних зв’язках і обміні науково-технічними досягненнями;
  • забезпечення стабільності і стійкості національної економіки, які передбачають: захист власності у всіх її формах; створення надійних умов і гарантій для підприємницької активності; стримування факторів, здатних дестабілізувати ситуацію (боротьба з кримінальними структурами в економіці, недопущення серйозних розривів у розподілі доходів, що грозять викликати соціальні потрясіння і т. д.);
  • забезпечення здатності до саморозвитку і прогресу, яке передбачає: створення сприятливого клімату для інвестицій і інновацій; постійну модернізацію виробництва; підвищення професійного, освітнього і загальнокультурного рівня працівників, як необхідні й обов’язкові умови стійкості і самозбереження національної економіки; 
  • забезпечення територіальної цілісності: не допустити виходу окупованих територій зі складу України; зупинити війну; вирішувати питання щодо правового статусу функціонування цих областей в складі України; 
  • забезпечення національної податкової безпеки, яка передбачає максимально ефективне використання можливостей фіскального суверенітету держави шляхом збалансування податкових інтересів усіх учасників процесу оподаткування в Україні.