Формування нової політичної Української еліти

ФОРМУВАННЯ НОВОЇ ПОЛІТИЧНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЕЛІТИ

  1. ФОРМУВАННЯ НОВОЇ ПОЛІТИЧНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЕЛІТИ, яка буде відстоювати інтереси української нації, а не особисті, кланові чи корпоративні, шляхом забезпечення на законодавчому рівні пропорційного представництва в органах влади представників українського етносу та національних меншин, залучення найкращих представників української нації, в першу чергу молоді, через вищі освітні заклади, державний апарат, політичні партії, громадські об’єднання та комерційні структури до процесів державного управління, в т.ч. через удосконалення умов прийому на державну службу.